Arbejdsmiljø

- Løser opgaver som autoriseret arbejdsmiljørådgiver
  • Hjælper med at skabe et godt støjmiljø
  • Måler og vurderer om myndighedernes krav er opfyldt
  • Måler støjbelastning for at vurdere om der er risiko for høreskade eller lydmæssige gener
  • Bistår med at finde effektive og anvendelige løsninger på støjdæmpning
  • Hjælper med at finde høreværn, der passer til støjen og arbejdet
  • Rådgiver om indretning af produktionslokaler og kontorer
  • Formulerer krav og udfører kontrol ved indkøb af maskiner og udstyr
  • Udarbejder vejledninger og pjecer

AkustikNet

 

AkustikNet · Lejrvej 17 · DK-3500 Værløse · Telefon +45 2391 2444 · Telefax +45 4447 3151
E-mail info@akustiknet.dk