Bygnings- og rumakustik 

  • Foretager lydmæssig gennemgang af projekter til sikring af den akustiske kvalitet
  • Udarbejder akustiske kravspecifikationer ved nybyggeri
  • Udfører total lydmæssig projektering af nybyggeri eller ombygninger
  • Kontrollerer lydkrav: måling af luft- og trinlydisolation, efterklangstid og støjniveau fra tekniske installationer
  • Måler og beregner efterklangstid for eksisterende og projekteret byggeri

 

Informationsblad om bygnings- og rumakustik (pdf)

AkustikNet

 

AkustikNet · Lejrvej 17 · DK-3500 Værløse · Telefon +45 2391 2444 · Telefax +45 4447 3151
E-mail info@akustiknet.dk