Ekstern støj


  • Foretager måling og beregning (kortlægning) af støj fra virksomheder i forbindelse med miljøgodkendelse
  • Tilrettelægger og gennemfører undersøgelser vedrørende støj eller vibrationer i det eksterne miljø
  • Udarbejder forslag til støjdæmpning
  • Foretager måling og beregning af støj fra veje, fly, skibe og tog
  • Måler støj og vibrationer fra vindmøller og andre energiproducerende anlæg

 

Godkendt til "Miljømåling - ekstern støj

 

AkustikNet

 

AkustikNet · Lejrvej 17 · DK-3500 Værløse · Telefon +45 2391 2444 · Telefax +45 4447 3151
E-mail info@akustiknet.dk