Godkendt til "Miljømåling - ekstern støj"

AkustikNet er certificeret til at udføre miljøtekniske undersøgelser vedrørende støj og vibrationer. Certificeringen gælder industristøj såvel som trafikstøj.

AkustikNet kan således udarbejde rapporter som ”Miljømåling – ekstern støj” for såvel industristøj som for trafikstøj.

AkustikNet råder over en moderne måleudrustning samt beregningsprogrammer vedrørende støj som vibrationer.

AkustikNet · Lejrvej 17 · DK-3500 Værløse · Telefon +45 2391 2444 · Telefax +45 4447 3151
E-mail info@akustiknet.dk