Firmaprofil


AkustikNet arbejder med måling, rådgivning, projektering og undervisning vedrørende akustik, støj og vibrationer. 
 • AkustikNet's medarbejdere besidder lang og bred erfaring inden for det akustiske og vibrationstekniske fagområde
 • AkustikNet arbejder over hele landet – og i udlandet
 • AkustikNet anvender det nyeste måleudstyr og beregningsprogrammer
 • AkustikNet er godkendt arbejdsmiljørådgiver af Arbejdstilsynet 
 • AkustikNet er notificeret til at EU-støjcertificere produkter
 • AkustikNet er dansk repræsentant i "Associated European Acoustics Consultants"
 • AkustikNet samarbejder med universiteter og institutter
 • AkustikNet bidrager aktivt til udvikling af danske og internationale standarder inden for fagområdet
 • AkustikNet har stor international kontaktflade til virksomheder og internationale eksperter, som vi samarbejder med
 • AkustikNet deltager aktivt i forskning og udvikling
 • AkustikNet gennemfører kurser

.

AkustikNet · Lejrvej 17 · DK-3500 Værløse · Telefon +45 2391 2444 · Telefax +45 4447 3151
E-mail info@akustiknet.dk