Støjdæmpning af maskiner   

  • Kortlægger støjen fra maskiner i forbindelse med støjdæmpning
  • Foretager målinger til identifikation af delstøjkilder og bestemmelse af deres bidrag til støjudstrålingen
  • Opstiller prioriteringsrækkefølge for støjdæmpningsindsats
  • Udarbejder tekniske forslag til støjdæmpning
  • Dokumenterer foranstaltningers støjdæmpende effekt
  • Dokumenterer maskiners støjemission
 

 

AkustikNet

 

AkustikNet · Lejrvej 17 · DK-3500 Værløse · Telefon +45 2391 2444 · Telefax +45 4447 3151
E-mail info@akustiknet.dk