Tilstandskontrol og registrering   

  • Registrering af bygningers tilstand før og efter vibrationspåvirkning
  • Vurdering af bygningers sårbarhed for vibrationspåvirkning
  • Beregning af bygningers vibrationspåvirkninger som følge af bygge- og anlægsarbejder
  • Analyse af maskiners tilstand baseret på vibrationsanalyse
  • Fejlfinding på maskiner ved hjælp af vibrationsanalyse
 

 

AkustikNet

 

AkustikNet · Lejrvej 17 · DK-3500 Værløse · Telefon +45 2391 2444 · Telefax +45 4447 3151
E-mail info@akustiknet.dk